Přihlášení

Partnerský program ALP

Partnerský program ALP je určen všem obchodním partnerům společnosti ARMOR s.r.o. Provozovatelem partnerského programu je ARMOR s.r.o., se sídlem Dvořákova 23,  České Budějovice. V rámci věrnostního programu uživatelé sbírají body s názvem ALP.

Pravidla pro sbírání ALP bodů v rámci Partnerského programu platná od 01.02.2014:

 1. Zapojit se do Partnerského programu ALP může každý obchodní partner starší 18 let s adresou doručování na území České a Slovenské republiky, který nečerpá jinou marketingovou podporu společnosti ARMOR.
 2. Podmínkou účasti je registrace na portálu www.armor-alp.cz a zapojení se do partnerského programu.
 3. Každému zaregistrovanému uživateli zapojenému do partnerského programu je přiřazen účet, na který se mu budou připisovat získané body (ALP body).
 4. Registrace více poboček jedné firmy:
  1. Systém umožňuje registrovat pouze jednu pobočku jedné firmy (shodné IČO) v jednom městě (jedno PSČ).
  2. Nelze zaregistrovat dvě pobočky stejné firmy (shodné IČO) ve stejném městě (shodné PSČ).
  3. V případě registrace více poboček jedné firmy, se rozdělování bodů řídí dle PSČ dodací adresy a k tomuto účtu se získané body přidělí. V případě, kdy nebude pobočka s konkrétní dodací adresou registrována v programu ALP, budou body automaticky přiděleny první registrované pobočce dané firmy.
 5. Po registraci je nutné vyčkat na potvrzení účtu správcem. O potvrzení účtu je zákazník vyrozuměn e-mailem. Po potvrzení se účet stává aktivním.
 6. Povinností každého účastníka bonusového programu je aktualizovat své údaje (zejména kontaktní telefon, e-mailovou adresu a poštovní adresu). Jakékoliv změny je nutné neprodleně oznámit e-mailem na info@armor-alp.cz nebo použít kontaktní formulář přímo na stránkách www.armor-alp.cz.
 7. Body lze získat koupí produktů přes naše vybrané partnery v České republice a na Slovensku.
  1. Partneři pro Českou republiku: Armorshop.cz; eD’ system Czech; ATComputers; Diskus.
  2. Partneři pro Slovensko: Armorshop.sk; eD’ system Slovakia; ATComputers, Eurodata.
 8. ALP body se připisují jen přihlášenému uživateli a to jednou měsíčně, vždy za měsíc zpětně.
 9. Produkty jsou bodově ohodnoceny a to následovně:
  1. Inkoustové kazety: 1 bod;
  2. Laserové tonery: 5 bodů;
  3. Sety, multipacky, jumbo: 3 body. Podrobný seznam bodů naleznete ZDE.
 10. Informaci o aktuálním počtu nasbíraných ALP bodů získá uživatel na www.armor-alp.cz po přihlášení do svého účtu.
 11. U načtených bodů je automaticky provedena korekce dle platební morálky zákazníka v daném měsíci. Body se načítají za každý jednotlivý měsíc (tzv. brutto body). Při načítání se zároveň kontroluje, zda byly faktury společnosti Armor s.r.o. s datem splatnosti v daném měsíci zaplaceny řádně v termínu splatnosti. Systém automaticky spočítá procento řádně zaplacených faktur. Tímto procentem se poté přepočtou získané body (na platné body).
 12. Platné body jsou body po provedení korekce dle platební morálky. Bonusy a dárky lze vybírat pouze za platné body.
 13. Nasbírané body je možno využít na marketingovou podporu a na nejrůznější dárky, jejichž nabídka je uvedena v profilu uživatele.
 14. Vybrané dárky budou zaslány na adresu uvedenou v účtu uživatele, zaslány se zbožím, nebo dovezeny osobně obchodním zástupcem. O doručení dárku je uživatel vždy informován e-mailem.
 15. Dárky jsou expedovány přibližně 2–3 týdny od objednání. Doba expedice závisí na dostupnosti zboží u výrobce. V případě marketingové podpory je zákazník kontaktován marketingovým oddělením společnosti ARMOR a podoba a dodání marketingové podpory je řešena individuálně.
 16. Podoba marketingové podpory je řešena individuálně se zákazníkem. Na reklamní ploše musí být vždy minimálně 1/3 (jedna třetina) vyhrazena značce ARMOR.
 17. Čerpat dárky či marketingovou podporu lze jen v případě řádného uhrazení všech faktur společnosti ARMOR s.r.o.
 18. Každý ALP bod má platnost do konce příslušného kalendářního roku. Body nevyzvednuté do konce kalendářního roku automaticky propadají a bodové konto bude vynulováno.
 19. Na čerpání bodů nevzniká právní nárok.
 20. Je výslovně zakázáno zakládat fiktivní účty za účelem sbírání ALP bodů.
 21. Je výslovně zakázáno zasílat doporučení zboží či letáku nebo pozvánky prostřednictvím formulářů k tomu připravených na neznámé e-mailové adresy (spam).
 22. Při opakovaném porušení pravidel může provozovatel odebrat nasbírané ALP body, nebo účet vymazat. Naspořené ALP body propadnou bez náhrady.
 23. Zapojením se do partnerského programu souhlasíte s těmito Pravidly.
 24. ARMOR s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla pro sbírání ALP bodů. Změny budou účinné ode dne jejich zveřejnění, nebude-li výslovně stanoven termín pozdější. Dále má společnost ARMOR s.r.o. právo kdykoliv partnerský program ukončit s účinností ke dni zveřejnění oznámení o ukončení, nebude-li v oznámení o ukončení výslovně stanoven termín pozdější.

Sbírejte ALP body a sledujte stránky s připravenými výjimečnými cenami!